facebook
twitter
instagram
tel
tel
tel
FUMİGASYON
FUMİGASYON

Çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karşı, tamamiyle izole edilmiş ortamda katı, sıvı veya gaz fumigantlar kullanılarak yapılan eradikasyon (yok etme) işlemine fumigasyon denir. Fumigasyon işlemi, çeşitli alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilen, canlının tüm yaşam evrelerini yok ederek ürünün korunmasını sağlayan bir yöntemdir.

Depolanmış Ürün Zararları dikkate alındığında, insektisitlerin hiç biri ürün içerisinde bırakılan yumurtalara karşı etkin değildir. Bu canlıların üreme hızları ve her seferde meydana getirdikleri canlı sayısı, işletmeyi çok tehlikeli bir bulaşmaya götürecektir.

İLETİŞİM
FUMİGASYON'UN ÖNEMİ
 • Bulaşık ürüne direkt olarak uygulanabilirliliği,
 • Yüksek düfüzyon yeteneği sayesinde, ürünün uç noktalarına kadar etki edebilirliliği ve homojen olarak dağılabilmesi,
 • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranlarının tolerans sınırları içerisinde bulunması,
 • Diğer mücadele yöntemlerine göre daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
 • Haşerelerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olmasıdır.
İLETİŞİM

 • Çeşitli yapıdaki ürünler (unlu,yağlı maddeler,teksir maddeleri) birarada fümige edilmelidir.
 • Fümigasyon sahasından fümigantın zarar verebileceği veya istenme yen koku bırakabileceği materyaller uzaklaştırılmalıdır.
 • Fümigantları tekrar kullanmak gerekiyorsa hem kalıntı, hem de özellikle tohumlardaki çimlenme kabiliyetine olabilecek olumsuz etkideki gibi istenmeyen birtakım nitelik ve yapıların ortaya çıkacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Canlı bitkilerin fümigasyonunda bilinmesi gereken hassasiyetler incelenip uygulanmalıdır.
  • Fümigasyondan sonra fümigasyon sahasının kolaylıkla görülen yerine tehlikeyi belirten uyarı levhaları konulmalı ve gerektiğinde gazlama süresi boyunca bir bekçi görevlendirilmelidir.
  • Fümigasyon uygulaması bitirildikten sonra fümigantların zehirli kalıntılarının giderilmesi için el ve yüz bol sabunlu sı ile yıkanmalıdır.
  FUMİGASYON'DA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • Fümigasyon yeri iyi seçilmelidir.
  • Fümigasyon sahasında ve bitişiğinde insan ve hayvanlar bulunmamalıdır.
  • Fümigasyonda gerekli olan araç ve gereçler eksiksiz bir şekilde temin edilmelidir.
  • Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
  • Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.
   • Fümigasyon metodunun tespitinde,zararlı etmenin türü materyalin ve çevrenin ısısı gazlanma süresi gibi faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır.
   • Fümigasyonda kullanılan fümigantlar zehirli olduklarından gerekli süzgeci veya hava tüpü kontrol edilmelidir. Gaz kaçağının tespitini sağlayan detektör aleti de çalışır durumda olmalıdır.
   • Herhangi bir zehirlenme ve yangın olayında ne gibi tedbirlerin alına cağı önceden bilinmelidir. Bu amaçla hastane ve itfaiye telefon numaralarının bilinmesinde yarar vardır.
   • Fümigasyon sırasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.
   • Haşerelerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olmasıdır.
    • Fümigasyon yapılacak zemin beton (tercihen şaplı beton)olmalı ve tabanın üzerine ürün konulacak şekilde ızgaralar yerleştirilmelidir. Eğer zemin toprak veya tahta ise gazın sızmaması için taban kısmına kraft kağıdı,branda bezi veya naylon konulmalıdır.
    • Vantilatör,aspiratör ve ısıtıcılar gibi fümigasyon esnasında kullanılacak aletler çalıştırılıp kontrol edilmelidir.
  İLETİŞİM

  HER HANGİ BİR SORUNUZ MU VAR?

  BİZİMLE DİLEDİĞİNİZ AN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ!

  İLETİŞİM GEÇ

  © 2016 Bu Web Sitesi

  S Ajans İstanbul
  Tarafından Yapılmıştır - Tüm Hakları Saklıdır